Jeśli masz problem z odbiorem pakietu startowego przed biegiem, przesyłamy upoważnienie, które należy przynieść do Biura Zawodów: http://gorski.biegwadowicki.pl/i/fmfiles/upowaznienie-pakiet-startowy-gorski.pdf