Wszelkie pytania proszę kierować na:

info@biegwadowicki.pl

 

Kontakt telefoniczny:

Piotr Hydzik - tel. 882131641

 

Nie zostawimy pytań bez odpowiedzi, więc nie zawahaj się pytać .