Jeśli masz problem z odbiorem pakietu startowego przed biegiem, przesyłamy upoważnienie, które należy przynieść do Biura Zawodów.